Jaar van de Scholekster

Fraai poserend voor de opname. In vol ornaat met alle ringen aan de poten. Deze Scholekster aan de rand van het Wad nabij het buitendijkse fietspad stond er ontspannen bij. Gewend aan het passerende verkeer. Ideale omgeving, voedsel op het droogvallend Wad, op het grasdijkje en in het weiland direct daarachter.

2023 is door SOVON en Vogelbescherming uitgeroepen tot jaar van de Scholekster, de soort staat onder druk. Een flink aantal Scholeksters is geringd waardoor inzicht wordt verkregen in het gedrag en de overlevingsstatistiek. Zo is middels het ringprogramma ontdekt dat zeer hoge leeftijden bereikt kunnen worden. Het oudst teruggevonden geringde exemplaar was 46 jaar!

De foto is met te weinig oog voor detail gemaakt, de ring is niet volledig af te lezen. En terwijl de omstandigheden alle mogelijkheden boden om meerdere opnames van de ring te maken. Toch gemeld met de laatste 4 cijfers van het nummer bij het Vogeltrekstation in Arnhem (middels invoer op de site “GRIEL”). Een keurige terugmelding binnen twee minuten gaf aan dat deze vogel 20 jaar geleden op het nest geringd was als jonge Ooievaar…… Terwille van de zuiverheid van de database telefonisch contact gezocht en de melding laten verwijderen.