Hoe krijg je twee Strandplevieren scherp in beeld?

Dit is haast niet te doen! Maar laten we eerst even inzoomen op de vogel.

Strandplevieren, kleine vogeltjes. Zelzaam, althans in Nederland. Overwinteren in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. Broeden aan de westkust van Europa tot in Denemarken. In Nederland gaat het om ca 200 broedparen.

Een groot aantal hiervan broedt in het noordelijk deel van de Delta en laten we nu net daar vaak rondstruinen. Verder maken ze deel uit van het project “strandbroeders” van de Vogelbescherming en daar zijn onze vrijwilligers nauw bij betrokken.

Groot was dan ook het enthousiasme om een drietal van deze soort op het strand van Voorne aan te treffen, vermoedelijk gezien de tijd van het jaar nog op doortrek. Op “onze” moeten we dus nog even wachten.

Toevallig de camera in de rugzak en dus in de dekking en afwachten. Uiteindelijk lukte het om er twee in beeld te krijgen. Maar dan speelt de beperking van een zware telelens bij matig licht ons parten: scherptediepte van een paar centimeter met als gevolg slechts 1 Strandplevier scherp. Als paardenmiddel dan maar twee foto’s gemaakt. Ongetwijfeld kan een gevorderde “photoshopper” deze mooi combineren tot 1 beeld. Dit gaat ons echter te ver, we zijn tenslotte geen Britse royal.