IJspret

Ze horen hier niet thuis en worden exoten genoemd: zwarte zwanen. Oorspronkelijk afkomstig uit Australie/ Nieuw-Zeeland, hier geïntroduceerd als siervogel. Ontsnapt uit de parken en nu opgenomen in de SOVON broedatlas van Nederland met een vermelding dat we 40-60 broedparen in ons land hebben. Exoot, maar geen invasieve exoot. Voornamelijk in het lage deel van Nederland te vinden, dus ook op Voorne. In de winter wordt het aantal geschat op 100-200.

Het merkwaardige van deze vogel is dat nog steeds een aantal van hen zich vasthoudt aan de Australische klok en nestelt en broedt in onze winter.

Hoe het met dit exemplaar gesteld was weet ik niet. Volkomen verrast kwam ik de zwaan tegen op een bevroren sloot. Onhandig lopend om na een paar honderd meter in een duiker te verdwijnen waar het water nog niet bevroren was.

Het voelde niet goed, een exoot uit een warm land op ons bevroren water. Onnatuurlijk, gelukkig voor hem of haar maar een paar dagen vorst. Volgende week is de temperatuur weer boven de 10 graden.