Ingrijpen of niet?

Dit zeehondje werd al vroeg op de dag aangetroffen op het strand en bij benadering deed het dier geen enkele poging zich te verplaatsen.

De dame die het dier had gevonden nam gelijk weer afstand en waarschuwde een opvangcentrum.

Normaliter zijn deze gewone zeehonden op het strand heel alert en gaan ze bij benadering onmiddellijk richting zee.

Natuurlijk zijn we gelijk gaan kijken om de situatie te kunnen beoordelen.

Observeren, foto’s en een video maken, overleggen met het opvangcentrum om tenslotte, in overleg een beslissing te nemen om wel of niet in te grijpen.

Belangrijk is dat we alleen ingrijpen als er sprake is van onnodig lijden of als het probleem is ontstaan door bemoeienis van mensen.

Dus zo min mogelijk ingrijpen om de natuurlijke selectie niet te verstoren.

In dit geval lag het uitgeputte en zieke dier op een druk bezocht gedeelte van het strand en dat op een zonnige zondag.

Loslopende honden en nieuwsgierige wandelaars zouden het dier alleen maar meer stress bezorgen.

Uiteindelijk is besloten om deze jonge gewone zeehond hier weg te halen en ter beoordeling naar Aseal te vervoeren.

Alles volgend het protocol wat is afgesproken met ons als zeehondenwachters.