Kleine zilverreiger

In Nederland kan je nogal wat reigers tegen het lijf lopen. Blauwe reiger, purperreiger, koereiger, grote zilverreiger maar ook de kleine zilverreiger zoals hier weergegeven. Er zijn er nog wel meer maar die zijn zeldzamer. Van de genoemde zijn de blauwe en de grote zilverreiger het meest algemeen. De laatste doet het bijzonder goed. Maar ook de kleine maakt weer opgang. Het had niet veel gescheeld of deze soort was uitgestorven. De lange veren die in de broedtijd het achterhoofd tooien waren 100 jaar geleden erg populair als versiering van dameshoedjes en dat heeft er ingehakt. De soort heeft zich ervan hersteld en is geleidelijk aan vanuit het zuiden opgerukt. Vanaf 1994 zijn er weer een beperkt aantal broedparen van deze Middellandse Zee-vogel in Nederland, dit ook als gevolg van het ontbreken van strenge winters.

In de wintermaanden worden er met name in het zoute deel van ons land zo’n 400 overwinteraars geteld. Op Schouwen zijn ze goed waar te nemen. Het onderscheid met de grote zilverreiger is het verschil in formaat. Daarnaast is de kleur van de snavel overwegend zwart tegenover geel van de grote. Maar dat alleen in de winter want tijdens de paartijd is de snavel van de grote weer ten dele zwart. Verder zijn de tenen van de kleine geel en van de grote zwart, enz, enz. Gewoon jezelf niet te moeilijk maken: klein is klein en groot is groot. Snavel is zwart tegenover geel of zomers geel/zwartvan de grote broer. Die tenen zie je toch niet en als je je vergist maakt het ook niet uit: het zijn allebei mooie witte vogels.