Kleuren van de lente IX

3 volwassen scholeksters op het strand van Voorne ter hoogte van de Groene Punt. Het lijkt erop dat door de afzetting van de toegangswegen en het hiermee samenhangende geringe aantal wandelaars de vogels minder schuw zijn, ze laten zich makkelijk benaderen. Zij aan de (eb)waterlijn, ik 30 meter verder op de grens van het natte zand en het strand: dat was de de afstand die voor beiden werkbaar was. Zij vlogen niet op en ik had ze fraai voor de lens. In zomerkleed, de meest frisse kleuren van het strand. De witte halsband uit de winter is verdwenen, rode poten en oranje snavel: kenmerken van volwassen exemplaren. Koude noordenwind, strakblauwe lucht, felle zon en 3 scholeksters: meer was niet nodig!