Kolonie van de kleine mantelmeeuw: de eerste kuikens

Half mei waren de meeuwen volop bezig met paren, nestelen en broeden. Een enkeling was voor op dat schema en zat al volop in de luiers”. Voordeel van een spreiding in het broedschema binnen een kolonie is dat overlevingskans van de groep toeneemt. De impact van een storm kan voor een kuikens veel groter zijn dan voor een ei. Een overstroming daarentegen kan door een groot jong worden overleefd, terwijl een klein dier of een ei kansloos is.