Levende bruinvis gestrand.

Afgelopen vrijdag werden we gebeld voor een melding van een levend aangespoelde bruinvis op het Maasvlaktestrand.

Op een dergelijk moment is er dringend inzet nodig en we zijn dan ook onmiddellijk gaan rijden.

Onderweg hielden we contact met de melder, die er nog bij stond en met SOS Dolfijn.

Na instructies hebben de melders direct zeer adequaat gereageerd..

Rust.., nathouden en vooral geen harde geluiden om niet nog meer stress bij het dier te veroorzaken.

Bruinvissen zijn hier erg gevoelig voor en veel stress kan lijden tot de dood.

Na 20 minuten waren we ter plaatse en konden we de eerste hulp overnemen van de melders.

Met een brancard, een dekbed en wat natte handdoeken hebben we snel een comfortabele ligplaats voor het gestrande dier gecreƫerd.

Het allerbelangrijkste was nu om het gestreste dier tot rust te brengen en hiermee ook de snelle ademhaling te kunnen terugbrengen naar een aanvaardbaar niveau.

Zie onderstaande video:

Onder normale omstandigheden ligt de ademfrequentie op een of een enkele ademhalingen per minuut.

Deze was nu veel te hoog en levensbedreigend.

Met hulp van de melders hebben Charlene en ik de bruinvis snel naar de zeezoogdieren ambulance gedragen.

Na een minuut of 10 begon de ademfrequentie behoorlijk te dalen en zag je dat de bruinvis rustiger werd.

Ondertussen was er een ambulance van SOS Dolfijn al onderweg naar onze locatie en hielden we voortdurend contact met de meerijdende dierenarts.

Uiteindelijk hebben we de gestrande bruinvis levend kunnen overdragen en is hij door SOS Dolfijn naar hun opvangcentrum gebracht.

De volgende dag werden we gebeld dat “onze” bruinvis nog steeds in leven was en door intensieve zorg een kans maakt op herstel.

Wat een opluchting na een spannende en intensieve inzet op het strand.

Het dier bleek na onderzoek ternauwernood te zijn ontsnapt aan de aanval van een grijze zeehond en had ook nog een longontsteking.

De bruinvis heeft de naam Martin gekregen en wordt nu met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid gerevalideerd in het opvangcentrum van SOS Dolfijn.