Met respect

Zeer regelmatig komen er meldingen binnen over een stranding van een dood zeezoogdier.

Ook nu was dit weer het geval.

Bij paal 16 op het strand van Rockanje lag een dode zeehond.

Vanwege besmettingsgevaar voor honden en wandelaars wordt er zo snel mogelijk door ons gereageerd.

Het onfortuinlijke dier wordt onderzocht, gemeten en beschreven.

Soort, geslacht, leeftijd, verwondingen en gekeken wordt naar bijzondere kenmerken.

We doen dit met de nodige beschermingsmiddelen en voorzichtigheid.

Al zijn het overleden, wilde dieren, we bergen ze met respect.