Niet zeldzaam, wel bijzonder

Het gaat goed met de Zeearend in Nederland. In grote delen van Nederland kun je ze waarnemen maar het blijft bijzonder. De imposante verschijning, indrukwekkende kop en snavel, uitstraling etc maken dat het nooit gewoon gaat worden. Het is tenslotte onze grootste broedende roofvogel.

Jarenlang hebben we het moeten doen met incidentele verschijningen of gerichte excursies om een glimp op te kunnen vangen. Maar nu rukt vanuit de Biesbosch de Zeearend verder op naar de Zeeuwse en Zuidhollandse kust.

Onlangs kon ik vanaf afstand dit nest fotograferen op een voor mij nieuwe locatie met mogelijk een broedende Zeearend. Bekende verhaal: grote afstand, sterke tele en vervolgens nog 10 x uitvergroten op de computer. Het resultaat is er dan ook naar en publicatie meer door enthousiasme gedreven dan vanwege de kwaliteit foto.

Naar ik me heb laten vertellen wordt serieus rekening gehouden met een broedend paar en de foto doet dit ook vermoeden. We zullen binnenkort wel betere opnames zien gemaakt door de boswachter of mogelijk webcam vanuit dit niet toegankelijk deel van het natuur gebied.

Als achtergrond informatie over de Zeearend in Nederland hier nog een stukje van de site van Staatsbosbeheer:

Broedgevallen 2021

In 2021 werden 17 broedende zeearendenparen vastgesteld. Twee andere paren met een nest kwamen niet tot een broedpoging. Bij drie andere paren bleef het onduidelijk of er is gebroed. Zeker is dat zij geen jongen grootbrachten. De 17 broedende paren kregen gezamenlijk 17 jongen, waarvan er 15 vliegvlug werden. In 2020 werden 18 broedende paren vastgesteld en vlogen 21 jongen uit. Ondanks het matige broedseizoen in 2021, is de groei nog niet uit de populatie en is er een toename van het aantal territoriale paren.