Ondertussen op het Wad…..

Een groepje steenlopers was aan het voedsel zoeken op de basaltblokken aan de rand van het wad. Door het hoge water naar de kant verdreven kwamen ze makkelijk in het vizier. Hoewel, ondanks hun opvallende zomerkleed waren ze moeilijk te onderscheiden tegen de met pokken en resten wier in verschillende kleuren beklede ondergrond. Het fraaie opvallende veren kleed bleek een geraffineerde dekmantel te vormen.

Steenlopers in juni zijn zeldzaam. In de wintermaanden verblijven er ca 5000 exemplaren in ons land, in de trektijd in de nazomer en het voorjaar kunnen het er wat meer zijn wanneer de doortrekkers van/naar Afrika hier langskomen. De broedvogels uit Canada en Groenland overwinteren in West-Europa, de vogels uit Scandinaviƫ en Rusland in Afrika. In juni is het aantal in ons land beperkt tot wat achterblijvers. Broeden doen ze hier niet.

Buitenkansje als je ze dan onverwachts te zien krijgt in het prachtige zomerkleed. Onderstaand de meer ingetogener getooide dames.