Op pad met Ad & Ad

Om 05.30 uur zou onze jaarlijks terugkerende “vroege vogel excursie” starten op de P-plaats van de Kwade Hoek.

Ondanks het vroege uur en het nog nachtelijk duister waren alle vrijwilligers van onze stichting ruim voor die tijd aanwezig.

Beetje schuchter soms en sommigen nog maar net met hun geest in de vroege werkelijkheid, maar we konden op tijd vertrekken.

Klokslag 05.30 begon de eerste roodborst te zingen en al spoedig volgden de merel, de nachtegaal, de zanglijster, tjiftjaf en de winterkoning.

Binnen een kwartier was het een kakofonie van vogelzang en waarschuwende roepjes in de ochtendschemer.

Al snel werd het lichter en konden we de vogels gaan onderscheiden.

Diverse soorten ganzen passeerden in de lucht ons pad en de bonte piet deed zijn naam, al roepend eer aan.

In de binnenduinen verraste de roerdomp ons met zijn bijzonder geluid en konden we diverse bekende en minder bekende vogelsoorten aan onze lijst toevoegen.

Bijvoorbeeld, de kneu, de roodborsttapuit, de graspieper, de boomleeuwerik, de grasmus, de tapuit, de braamsluiper, de rietzanger, de groenling, fitis, zwartkop, heggemus, fazant, kiekendief, veldleeuwerik allerlei soorten meeuwen, nog 2 roerdompen, blauwe reiger, lepelaars, een dodaars, wat eenden soorten en 3 ree├źn.

Op de terugweg werden we warm verwelkomt door de opkomende zon.

Nadat we nog wat soorten steltlopers en roofvogels konden toevoegen aan de daglijst kwamen we rond half negen weer op ons startpunt aan.

Het was een leuke, leerzame en gezellige wandeling.

Volgend jaar weer!