Stookolie in haven Rotterdam na aanvaring met steiger

Hoewel de hulp diensten hun uiterste best deden om de olieverontreiniging binnen de perken te houden, zijn er inmiddels al vogels gezien die onder de olie zitten.

Deze zwaan bij veer Rozenburg heeft het moeilijk en kan amper lopen.

Omdat er nogal wat zeehonden leven in en rondom de haven, gaan we nu 2x per dag de stranden en oevers langs.

Juist in deze periode worden de pups van de gewone zeehond geboren en gevoed door hun moeder.

Een bijzonder ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Getroffen vogels dragen we over aan opvangcentrum Karel Schot.