Verzoek om hulp bij olieslachtoffers haven Rotterdam

Gisteren zijn wij (de EHBZ} om hulp gevraagd ivm. dringende behoefte aan opvangmateriaal en vervoer voor honderden, door de olie besmeurde zwanen.

Bij aanlegsteiger van de pont naar Rozenburg was een commando centrum ingericht en bij aankomst bleek de situatie opgeschaald naar grip 1.

Tientallen vrijwilligers waren bezig om de slachtoffers in kisten en kratten te plaatsen voor transport.

Er werd veel gereageerd op de oproep voor handdoeken en kratten.

Veel spontane hup werd aangeboden door mensen uit het hele land.

We hebben tientallen besmeurde zwanen naar diverse opvangcentra gebracht.

Helaas zit nu alles vol en er wordt getracht om een noodopvang te realiseren.

De komende week verwachten we nog een groot aantal door olie besmeurde vogels aan te treffen.

Ook op de Maasvlakte worden nu slachtoffers gemeld.