Straaltje namiddagzon

Aan het einde van deze grauwe dag breekt de zon nog even door. Een eenzame Wulp zit te rusten op de met wier en pokken begroeide basaltblokken. In de wintermaanden bivakkeren grote aantallen wulpen in ons land, zowel op de weilanden als in de getijdengebieden. Grote vogel, lange snavel. Totale lengte ruim een halve meter. Slagje groter dan neefje Regenwulp, die is nu doorgetrokken naar Afrika. Komende maanden kan men zich dus niet vergissen.