Strandbroeders

Het seizoen van de strandbroeders is weer begonnen. De Strandplevier, Bontbekplevier en de Dwergstern worden alweer enkele weken gesignaleerd. De laatste nu alleen nog maar als doortrekker, maar sp en bbp zijn al druk bezig op hun nesten, kuiltjes tussen de schelpen op het strand. Vandaar de naam Strandbroeders. Een groep vrijwilligers van Hollandse Delta, IVN, Strand in Zicht, de Vogelbescherming, ZHL en NM zijn al enkele jaren onder de inspirerende leiding van Henk Walbroek bezig om deze soorten te monitoren en te beschermen op het strand van Voorne en de Slufter. De groep wordt begeleid door de professionals van Deltamilieu en materieel ondersteund door de Groene Motor, orgaan van het ZHL.

De laatste twee jaren hebben we goede successen behaald met de sp en bbp, de drukke omstandigheden op de stranden in aanmerking nemend. 2020 was een bijzonder succesjaar voor de Dwergstern waar meer dan veertig nesten geteld zijn op de Slufter. We moeten hierbij direct de opmerking plaatsen dat deze soort slechts 1 (verstoord) nest heeft laten zien in 2021. 2 kraaien hebben aangetoond dat koloniebroeders zoals Dwergsterns niet op eigen houtje iets moeten ondernemen: te kwetsbaar.

Zaterdag worden de laatste voorlichting- en waarschuwingsborden geplaatst en delen van de embryonale duintjes afgezet. We zullen jullie periodiek berichten over de voortgang en hopelijk de successen! Om alvast in de sfeer te komen enkele prentjes van 2020-2021.

Vogelbescherming heeft diverse interessante stukjes op haar site geplaatst over het project Strandbroeders, een goede ingang is:

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/strandbroeders-krijgen-hulp