Bontbekplevier van Joyce

Deze kleine, 18 tot 20 cm grote bontbekplevier is te bewonderen op het strand.

Wel is het goed zoeken door de schutkleur en het formaat.

Als je de QR code scant kom je meer te weten over de bontbekplevier, de strandplevier en de kleine plevier