Beren op de strandweg.

Dit harige “monstertje” is de rups van de Grote beer, een┬ádag actieve┬ánachtvlinder.
Dat is een nachtvlinder die je soms overdag ook kunt aantreffen, meestal op een zomerse namiddag.
Overdag rust Grote beer vaak uit tegen palen, bomen of muren. ‘s Nachts worden deze vlinders aangetrokken door lichtbronnen.

Grote beervlinders vliegen van begin juli tot eind september. De soort overwintert als pop.
De rupsentijd is van begin september tot begin juni in het volgend kalenderjaar.
Vlak voor de verpopping gaan de rupsen rondtrekken en dan zie je ze vaak op wegen en fietspaden. Ze kunnen heel hard lopen.

Rupsen leven van allerlei lage planten zoals braam en weegbree.

Deze prachtige exemplaren kwamen we tegen op de duinovergang naar het strand bij Rockanje.