Gewoner dan gewoon

Twee kleine mantelmeeuwen zitten aan de rand van de weilanden op de uitkijk. Aan het kleed van de rechter te zien nog vrij jonge exemplaren die nog niet belast zijn met de zorgen van een nest jongen. Vanaf hun paaltjes op de uitkijk, niet naar dreiging maar naar kansen op een te verschalken kuiken. Overigens leek de predatie door roofvogels en meeuwen en kraaien beperkt door het assertieve en alerte gedrag van de weidevogels. We zagen kiekendieven het hazenpad kiezen belaagd door scholeksters en tureluurs. Vossen ontbreken op het eiland.