Blauwe kiekendief geschoten

Al een paar dagen jaagt er een Blauwe kiekendief op de Slikken van Voorne. Een vrouwtje in dit geval, herkenbaar aan de bruine kleur en de witte bovenstaart dekveren.

Blauwe kiekendieven zijn schaarse broedvogels in Nederland, het beperkt zich tot een klein aantal op de Waddeneilanden. In de winter zakken de noordelijke exemplaren af naar het zuiden en verblijven er een paar honderd in ons land. Mogelijk is deze op doorreis dan wel blijft ze hier een aantal maanden hangen.

Kiekendieven zijn in deze periode minder makkelijk te fotograferen. Ze houden afstand en zijn in tegenstelling tot het voorjaar minder aan een vast honk gebonden. Daarnaast zijn de lichtomstandigheden niet ideaal. Joyce lukte het met een zware tele deze fraaie opname uit de hand te maken. Binnenkort hopen we het mannetje Blauwe kiekendief te “schieten” en te kunnen laten zien dat het “blauwe” niet uit de lucht is gegrepen.