Tag doortrekkers

Schuilen….

Windkracht 7 beukt op de kust. Een stevige zuidwester die het niet aantrekkelijk maakt om er eens lekker op uit te vliegen. Alhoewel deze Drieteenstrandlopers er geen moeite mee hebben. Maar deze groep zat lekker ineengedoken bij de branding uit te rusten. Doortrekkers of overwinteraars. Nu is de tijd dat je beide kunt zien, in grote aantallen langs de kust. Maar tegen de zwartgrijze oeververdediging zijn ze makkelijk te missen zoals uit onderstaande opname blijkt.


Fraaie doortrekker: de keep

Ineens waren ze er weer: de Kepen. Op doorreis naar het zuiden. Een aantal dagen rusten in het struweel van de Westplaat, Hoekje Jans en op de Slikken van Voorne. Het gebied waar zo verrassend veel vogeltjes zich ophouden. Deze kwam ik tegen in de struiken die groeien aan de rand van het gors, tegen de duintjes aan. Tussen het groen zat opeens een oranje vink en dan weet je het: Keep. Zo te zien een mannetje in winterkleed, vrouwtjes zijn wat valer. Niet zeldzaam maar wel een vogeltje waar je oog op valt. Ze broeden in Scandinaviƫ in de naaldbossen. De exemplaren die je nu ziet zijn de doortrekkers naar het zuiden. De overwinteraars in ons land, Sovon geeft aan 50-100.000 exemplaren, zitten vnl. in het noorden en oosten. In de tweede helft van de winter, wanneer de vorst wat aanzet, zakken vaak de noordelijker overwinteraars meer naar het zuiden en kan je een tweede golf hier zien. Goed opletten, fraaie vink!