Kerstbout

Bij het vogels kijken in de inlage achter de Plompe Toren op Schouwen stuitte ik op deze twee hazen die zaten weggedoken in het gras, oren plat om zo min mogelijk op te vallen. Hazen zijn goed geĆ«quipeerd om dreigingen waar te nemen. Het gehoor en de reuk zijn sterk ontwikkeld, daarnaast hebben ze door de plaatsing van hun ogen een gezichtsveld van vrijwel 360 graden. Ongetwijfeld hadden ze me in de gaten, maar blijkbaar was de sloot tussen ons een afdoende obstakel om zich veilig te wanen. Na enige tijd werd hun houding actiever en gingen ze verder met gras eten. Het gaat niet zo goed met de hazen in Nederland, inmiddels een “rode lijst” soort. Varieert nogal per streek. Maar goed dat ze alert zijn, kerst nadert tenslotte en een toekomst als bout is niet uit te sluiten. Geen aantrekkelijk vooruitzicht, temeer daar in januari de rammeltijd begint, hun “most wonderful time of the year”. Die willen ze niet missen. Wikipedia geeft een leuke beschrijving hiervan die we kunnen aanraden voor een regenachtige middag in de vakantie. Zo bent U goed voorbereid om de hazen te volgen begin 2021.