Tag nachtvlinder

Beren op de strandweg.

Dit harige “monstertje” is de rups van de Grote beer, een dag actieve nachtvlinder.
Dat is een nachtvlinder die je soms overdag ook kunt aantreffen, meestal op een zomerse namiddag.
Overdag rust Grote beer vaak uit tegen palen, bomen of muren. ‘s Nachts worden deze vlinders aangetrokken door lichtbronnen.

Grote beervlinders vliegen van begin juli tot eind september. De soort overwintert als pop.
De rupsentijd is van begin september tot begin juni in het volgend kalenderjaar.
Vlak voor de verpopping gaan de rupsen rondtrekken en dan zie je ze vaak op wegen en fietspaden. Ze kunnen heel hard lopen.

Rupsen leven van allerlei lage planten zoals braam en weegbree.

Deze prachtige exemplaren kwamen we tegen op de duinovergang naar het strand bij Rockanje.


Zandspoor van een nachtbraker

Nieuwsgierig volgden we het lange, smalle spoor in het zand richting het helmgras. Daar zagen we de strandganger… met heel veel moeite kroop er een rups door het zand. 1 Stap vooruit en weer 3 naar achteren, want ook met zoveel pootjes valt dat toch echt niet mee in het mulle zand.

Ze zijn er nu in april-mei in grote aantallen te zien, de rupsen van de Bastaardsatijnvlinder; een nachtvlinder! Dit is dus één van de maar liefst 920 verschillende nachtvlinders in ons land. Dat zijn er trouwens veel meer dan de 53 soorten dagvlinders die hier in Nederland rondfladderen.
Deze Bastaardsatijnvlinder leeft vooral langs de kust in bijvoorbeeld de Duindoornstruiken, maar je kunt ze zo ook af en toe in je eigen tuin, parken en lanen vinden.

Vorige zomer heeft de vlinder de eieren gelegd en bedekt met haren van haar achterlijf. De jonge rupsen komen in september uit het ei en overwinteren ze in groepen bij elkaar in een taai gemeenschappelijk spinsel aan een tak, meestal vinden we deze ‘winternesten’ aan het uiteinde van de takken zodat ze veel zon vangen.

De rupsen zijn zo’n 32 mm en zien er prachtig en aaibaar uit met hun lange haren! Toch moet je erg uitkijken, want -net als de eikenprocessierups- geeft ook deze rups brandharen, die irritaties aan de huid, ogen en luchtwegen kunnen geven.

Eind juni ontpoppen de rupsen zich tot een een prachtige witte bastaardsatijnvlinder, die langs de hele Nederlandse kust rondfladdert.

‘s nachts natuurlijk, want het is tenslotte een nachtbraker!