Tag noordse stormvogel

Noordse stormvogels

Altijd leuk: Noordse stormvogels. In Nederland alleen voor de kust waar te nemen, soms op het strand maar dan dood aangespoeld! Slachtoffer van plastic dat in de maag gevonden wordt, plastic opgepikt uit de zee in de veronderstelling dat het om eetbaar materiaal gaat, maar dat helaas geen glinsterende stukjes vis blijkt te zijn.

Deze vogel broedt op de richels van steile rotsen in Ierland, Groot-Brittanniƫ, IJsland en Noorwegen. Zo steil mogelijk, is de helling te glooiend dat verliest de vogel zijn interesse. Gewoon van de richel meteen in het diepe duiken en vliegen, van lopen moet hij het niet hebben.

Als echte zeevogel wordt ook op zee gedronken, het overtollige zout wordt door een klier uit het lichaam gefilterd en via een buisje op de neus afgescheiden, hier duidelijk zichtbaar.

De Noordse stormvogel beschikt over een uitzonderlijk goed reukvermogen, bijzonder voor vogels. Op kilometers afstand is hij in staat visolie te ruiken, hetgeen hem in staat stelt drijvende kadavers van dode vissen en zeezoogdieren op te sporen.

De Grote jager broedt om de hoek en is niet te beroerd om een nestje leeg te roven. Vanaf zeer jonge leeftijd is de Noordse stormvogel echter in staat om een maagsap uit te spuwen naar belagers met het gevolg dat bij een voltreffer deze een beschadigd verenkleed oploopt. Te vergelijken met het effect van stookolie op de veren. Vreedzaam samenleven kan met wederzijds begrip maar soms is ondersteuning van afschrikwekkende verdedigingsmiddelen effectiever.


Noordse stormvogel betrapt

Je ziet ze passerend langs de kust. De enige die aan land komen zijn dood. Aangespoeld met als laatste rustplaats het vloedmerk. Veelal slachtoffer van plastic in hun maag. Opgepikt uit de golven, mooi glinsterende voedsel dat maar geen vis blijkt te zijn en uiteindelijk in de maag voor een onverteerbare bal zorgt.

De Noordse stormvogel leeft op zee, eet op zee, slaapt op zee en drinkt uit zee. Het te zoute water wordt door een klier gefilterd. Het overtollige zout wordt via een buisje op de neus weer afgescheiden. Aan land komen is er niet bij, behalve in de broedtijd.

Op steile rotsen met richels worden nesten gemaakt. Is de rots niet steil maar glooiend dan wordt deze niet goed bevonden en afgekeurd. Steil, om direct te kunnen starten met vliegen.

Welnu in Cornwall voldoet de kust hier prima aan, zo zelfs dat het moeilijk is ze voor de lens te krijgen: meestal zit of sta je boven de vogels. Maar met enige moeite lukt het en blijken er meer te zitten. Bijzonder in de Delta, gewoon in Cornwall.