Tag overwinteraars

Doodgewone Rotganzen

Doodgewone Rotganzen….. Voor de bewoners van de Delta en van de Wadden gaat dit misschien op, voor de rest van Nederland is het allemaal niet zo vanzelfsprekend. Nederland is een belangrijk land voor de Rotgans, die in SiberiĆ« en Canada broedt en hier slechts in de winter te zien is. Een groot deel van de wereldpopulatie overwintert op de Waddenzee of in de Delta. Ze willen graag zout water in de buurt hebben, vanwaar ze maar beperkt elders in ons land worden waargenomen. De kust van Noord-Duitsland, Nederland, Engeland en Frankrijk zijn populaire bestemmingen. Doodgewone gans dus. Maar mocht U bezoek uit het binnenland ontvangen, neem ze mee naar de kust en laat deze fraaie vogels zien. Gewoon en erg mooi.


Schuilen….

Windkracht 7 beukt op de kust. Een stevige zuidwester die het niet aantrekkelijk maakt om er eens lekker op uit te vliegen. Alhoewel deze Drieteenstrandlopers er geen moeite mee hebben. Maar deze groep zat lekker ineengedoken bij de branding uit te rusten. Doortrekkers of overwinteraars. Nu is de tijd dat je beide kunt zien, in grote aantallen langs de kust. Maar tegen de zwartgrijze oeververdediging zijn ze makkelijk te missen zoals uit onderstaande opname blijkt.