Maaginhoud gevonden Noordse Stormvogel

Op verzoek van Wageningen Marine Research, verzamelen we de dode Noordse Stormvogels op onze stranden.

Een zeevogel die vaak voedsel aan de oppervlakte van het water zoekt.

Zij proberen de doodsoorzaak te achterhalen en doen onderzoek naar de aanwezige plastic deeltjes in de maag.

We kregen onlangs een foto van de maaginhoud van een van deze slachtoffers.

Schrikbarend om te zien!