Tag reeen aan de kust

Reeën zijn knabbelaars

Op het open terrein van het groene strand van Voorne voelen reeën zich goed thuis. In het voor mensen moeilijk toegankelijke (en verboden) terrein wanen ze zich veilig. Doorsneden door kreekjes is het vrijwel onbegaanbaar. Vanaf het pad langs het gebied zijn de reeen overdag goed te zien. Ook op het niet begroeide deel van het strand zijn talloze sporen te vinden en lopen ze rond. In de wintermaanden in groepsverband en zomers solitair.

Dit exemplaar maakte een uitstapje naar het struweel van de Brielse Gatdam en deed zich te goed aan de jonge blaadjes. Reeen zijn knabbelaars, hapje hier, hapje daar. Kleine voedingsrijke porties, uurtje knabbelen en dan weer herkauwen.


Reeen in troosteloze einde van de winter

Vanmorgen op het weg naar het strand van Goeree trof ik vlak achter de duinen dit ree aan op een omgeploegde akker. Geen voedsel te bekennen, een niet logische plaats. Even later kwam een tweede kop te voorschijn. Er bleek een dulve te liggen waar de reeën zochten naar voedsel. Aan het einde van de winter zijn de populaire voedselplekken kaal gevreten en komen ze steeds meer uit de dekking. Het was het enige aardige nog aan deze natte en koude morgen.