Reeen in troosteloze einde van de winter

Vanmorgen op het weg naar het strand van Goeree trof ik vlak achter de duinen dit ree aan op een omgeploegde akker. Geen voedsel te bekennen, een niet logische plaats. Even later kwam een tweede kop te voorschijn. Er bleek een dulve te liggen waar de reeën zochten naar voedsel. Aan het einde van de winter zijn de populaire voedselplekken kaal gevreten en komen ze steeds meer uit de dekking. Het was het enige aardige nog aan deze natte en koude morgen.