Tag strand maasvlakte

Ongelukkige Bruinvis

Misschien wel het mooiste zoogdier van onze kust: de Bruinvis. Afgelopen donderdag kregen we een melding van een nog levend aangespoeld exemplaar. Een tragische bijzonderheid die niet vaak voorkomt, op het strand tref je ze vrijwel altijd dood aan.

Uitgerukt naar de Maasvlakte zagen we het dier in de branding liggen, ogenschijnlijk levend. Maar het was de zee die beweging gaf aan het nog verse kadaver. Van dichtbij waren de sporen van een niet natuurlijke doodsoorzaak te zien.

Vrijwel zeker aangevallen door een Grijze Zeehond had het dier het loodje gelegd. Beschadiging aan het hoofd en de staart.

Onderzoek door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht zal uitsluitsel geven.

Ontroerend, mooi dier en tragische dood. Harde realiteit: 60 kg meesjouwen over strand en duin naar de auto.


Kijk, een visje

Twee Grote sterns op de strandhaak bij de Maasvlakte. Populaire verzamelplaats voor kustvogels nu de jongen op eigen poten kunnen staan. Grote groepen Kleine mantelmeeuwen, Visdieven en Grote sterns die nog een periode in ons land verblijven om over twee maanden te vertrekken naar de overwinteringsgebieden. Met name de sterns jagen vlakbij het strand. Met fraaie duikvluchten worden de visjes uit het water gehaald en hier trots getoond aan een partner. In de vlucht kan het nogal eens leiden tot onderlinge aanvallen om de prooi af te pakken, maar in dit geval word alleen kwaliteit van de vangst geïnspecteerd. De veel grotere Kleine mantelmeeuwen kijken nieuwsgierig toe.


Passerende zeehond

Op een grauwe windstille middag op het strand van de Maasvlakte wordt de ruimte gevuld met het geschreeuw van een paar honderd grote sterns. Op het zandplaatje voor de kust en op het strand, een grote groep die op het rijke water voor de Maasvlakte is afgekomen om te foerageren. De afstand tot het Haringvliet en de Grevelingen waar zich de grote broedkolonies bevinden is hemelsbreed niet groot. Nu de jongen het nest verlaten hebben neemt het aantal hier sterk toe. Een populaire plek is deze rij palen. Een passerende grijze zeehond kijkt nieuwsgierig toe.


Dit is nu koloniebroeden

Sterns zijn koloniebroeders . In Nederland broeden ca 15.000 paren verspreid over zo’n 10 locaties. In de Delta, waar zich een derde van de aantallen bevinden, gaat het om het Haringvliet, Grevelingen en de Ooster- en Westerschelde. Het grootste deel verblijft op de Waddendeilanden ( info Sovon). Bovenstaande opname is gemaakt aan de oostkant van Texel, natuurgebied Wagejot, waar een paar duizend paren hun nest hebben.

Deze kolonie ligt vlak langs de weg. De vogels wanen zich veilig op het eilandje waar de kolonie zich bevindt. Ze laten zich makkelijk benaderen en fotograferen. Dicht op elkaar, alsof het een populair strand bij 30 graden is. De opname laat een stukje zien van 10 vierkante meter met 50 nesten. Vaak gemengd met een kolonie kok- of zwartkopmeeuwen als extra bescherming tegen roofdieren zoals vossen of roofvogels.

Zaten begin juni de jongen nog op het nest in hun donsvacht, begin juli waren ze al in staat om met de ouderen mee te vliegen en ver van de broedplaats naar voedsel te zoeken, nu in hun bruine juveniele kleed. In september moeten ze klaar zijn voor hun toch naar de westkust van Afrika om daar te overwinteren.