Afscheid van het paradijs

Ook een bezoek aan Terschelling kent een eind. Het was leuk om een aantal plaatjes met U te delen. Van gewone vogels die in detail bekeken heel bijzonder zijn. Nederland heeft door zijn ligging een unieke functie voor vogels. Trekvogels, overwinteraars en broedvogels. Zo gewoon dat we er ons niet altijd bewust van zijn. Met name de Wadden en de Delta zijn speerpunten in die functie en dat laat zich ook zien in het aantal soorten dat in deze twee gebieden het jaar rond te zien zijn.

Het geeft ons land ook een bijzondere verantwoordelijkheid, die ook genomen wordt als we kijken naar de aanleg van nieuwe vogelgebieden zoals Tiengemeten en de Markerwadden. Twee succes verhalen van natuurontwikkeling. Maar de Wadden blijven uniek. Alleen al de tocht er naar toe en terug.

Bij het verlaten van de haven zagen we op de pier en in het water nog de eidereend. Een eend die bij een verhaaltje over de Wadden niet mag ontbreken. Ze komen ook in de Delta voor en dat is dan het meest zuidelijke broedgebied van deze vogel. Broeden op de Maasvlakte en op Neeltje Jans. Maar hier op de Wadden zitten de aantallen, zo’n 6000 broedparen. Typische vogel, met en atypische eendenkop. Gespecialiseerd in het verorberen van mosselen die in de sterke maag verpulverd worden. Twee mannetjes hier als afscheid van een mooi stuk Nederland.