De kolonie van de kleine mantelmeeuw: een doorsnee dag

In de kolonie van de mantelmeeuwen gaat het leven gewoon door. Deze twee meeuwen nemen hun verantwoordelijkheid en leggen de basis voor het voortbestaan van de groep, althans ondernemen een poging. Een tweede leg, nieuwe start na een mislukt eerste nest? ‘t zal waarschijnlijk een verlate poging zijn, een tweede leg is niet aannemelijk gezien de langere periode van vliegvlug worden bij meeuwen.

Zijn deze twee meeuwen laat, een andere koloniegenoot was er vroeg bij en gaat al op stap met 3 jongen, een succesvol nest. Even verderop ligt nog een meeuw te broeden op een paar eieren met al 1 kuiken dat om aandacht vraagt. En dat alles op een 6 meter afstand van elkaar.


Kleuren van de lente I

Het voorjaar barst los. Stralend weer, al weken lang. Kleuren lijken frisser dan ooit, de lucht en het licht helderder. Een positief effect van de (bijna) lock down?? De komende dagen willen we u laten meegenieten van de kleuren van de lente aan de hand van het voorjaarskleed van een aantal “gewone” vogels van ons duingebied. Je ziet ze op het strand, op het water aan de kust of in de duinmeertjes en pitten die Voorne rijk is. Bij sommige soorten is het voorjaarskleed afwijkend van het winterkleed, bij andere zijn de kleuren identiek maar veel intenser. Voor vandaag de gewoonste onder de gewonen maar o zo fraai: de meerkoet.

Geen grote wijzigingen tov het winterkleed, alleen intenser wit op de kop, het zwarte lichaam met een grijs-blauwe gloed en als kers op de taart het rode oog: een simpele doch schitterende combinatie van 1 primaire kleur met zwart en wit

De meerkoet komt voor op zoet of zout water als er maar oeverbegroeiing en bereikbare onderwatervegetatie is. In de winter in grote groepen op het water of op de graslanden , voorjaar en zomer solitair of in paartjes. Een zeer dominante vogel die zijn territorium zwaar verdedigt en niet bang is om de grootste belagers fel aan te vallen. De Sovonatlas 2015 noemt het aantal van ca 140.000 broedparen in Nederland. In de winter verblijven hier ca 350.000 vogels.

Sta eens stil en geniet ervan: niet zeldzaam maar wel bijzonder!