Nogmaals de Grutto

In 2015 werd na een oproep van het radioprogramma Vroege Vogels in samenwerking met de Vogelbescherming de Grutto uitgeroepen tot nationale vogel, in veel landen een bekend begrip. De uitkomst van de oproep is een goede keuze, de grutto is voor de stoffering van ons weidelandschap de krent in de pap. Omgekeerd is Nederland van cruciaal belang voor de populatie van de grutto. Een enquête onder de grutto’s zou Nederland de titel op kunnen leveren van “Grutto’s Natie”.

Hoe zit het? Zo’n 80% van de grutto’s in Europa broedt in ons land. Vanaf februari/maart tot eind augustus zijn ze hier aanwezig. Overwintering vindt plaats in Afrika met Portugal als belangrijke tussenstop op hun reis. Dit laatste land vormt met Nederland een kritische schakel in de keten. Gelukkig is een aanslag op hun pleisterplaats aan de Taag door de Portugese rechter dit voorjaar voorkomen door de uitbreiding van het vliegveld aldaar (voorlopig) te blokkeren. Dit aanhangig gemaakt door milieuorganisaties in dat land. We maken vorderingen in Europa.

Maar Nederland heeft ook veel huiswerk te doen. Het aantal broedparen is in 50 jaar gedaald met 80.000 tot zo’n 40.000, vnl door inperking van het areaal natte graslanden en het maaibeleid. Een dit voorjaar gestarte petitie van de Vogelbescherming om meer geschikte gebieden voor de broedende grutto’s te creëren leverde 86.000 handtekeningen op. De petitie is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Als voorbeeld van een geschikt gebied geldt de Eempolder waar men een goede strategie heeft ontwikkeld die succes lijkt af te werpen,natte weilanden, afspraken met boeren over maaien. (Op youtube is een interessante rapportage hierover te vinden van Vroege Vogels)

Belangrijke broedgebieden in ons land zijn de lager gelegen weilanden in Zuid- en Noord-Holland, Kop van Overijssel, Friesland en Groningen en Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling (info Sovon). Laat nu op dat laatste eiland deze foto afgelopen week gemaakt zijn. De populatie van de grutto is een graadmeter van onze verantwoordelijkheid tav het milieu. Mooie gedachte als U deze schoonheid ziet.