(Zwart)-witte kwikstaart

Een vogel die weinig aandacht krijgt en toch tot de fraaiste en meest elegante van ons land behoort: de witte kwikstaart. Wonderschone, ranke vogel die zich op elegante wijze voortbeweegt in het, vaak open, landschap. Op het strand en de schorren, gorzen en hier in het noorden de kwelders veelvuldig waar te nemen. Vaak ook hippend op de zeewering op zoek naar insecten.

Fraaier dan zijn verwant, de gele kwikstaart. Het ontbreken van kleur met alleen tekening in zwart, wit en grijs met een vermeend vleugje blauwgrijs maakt zijn verschijning nog subtieler.

Dit mannetje vloog mijn beeld binnen, aan de rand van het wad op zoek naar steenlopers. Het gaat om een mannetje, mooi te zien aan de scherpe aftekening van de zwarte kop en het grijze lijf. Bij madame loopt dit diffuser in elkaar over. Freaks hopen bij het zien op een rouwkwikstaart die nauw verwant is en hier zeer sporadisch ook broedt, maar daar zullen we U verder niet mee vermoeien. Deze is al mooi genoeg.