“Terugblik”

Deze betonnen bouwwerken liggen behoorlijk ver in zee bij de groene punt op het strand van Rockanje. Althans tijdens de vloed.

Ze liggen zo’n 150 meter van de voet van de huidige duinenrij en dan te bedenken dat ze in de oorlog nog in de duinen stonden.

Bunkers, gemaakt door onze oosterburen en bedoeld als bescherming tegen een invasie vanuit zee.

Door de afsluiting van enkele zee armen, in het kader van de Delta werken, verliest de kust door de sterke stroming elke keer wat zand. Sinds 1945 is er dus nogal wat duingebied van ons eiland afgesnoept en zijn de bunker op een kwaad moment in zee terechtgekomen.

We hebben hier al vaker over geschreven omdat ze ook een prima rustplaats vormen voor vogels en zeehonden.

Altijd alleen vanaf de strand kant te bekijken.

Deze ochtend was het echter anders. het tij was zo laag dat je zelfs achter de bunkers kon lopen.

Een buitenkans voor deze terugblik!