Voorlopig verslag onderzoek dode bruinvis

Tijdens een strand expeditie, afgelopen juli met jongeren langs de vloedlijn werd er een dood bruinviskalf gemeld.

Het onfortuinlijke dier leek nog maar enkele weken oud en was gestrand op de Maasvlakte.

Omdat het nog een vers kadaver betrof had de universiteit van Utrecht ook belangstelling.

Afgesproken werd dat dit kalfje in de loop van de dag naar Utrecht zou worden gebracht voor nader onderzoek.

Nadat we het diertje hadden geborgen hebben we de bruinvis eerst nog te laten zien aan de jonge deelnemers van de excursie.

Niemand van hen had ooit een bruinvis van dichtbij gezien en men luisterde dan ook aandachtig naar onze uitleg.

Vanmorgen kregen we het voorlopige verslag van het onderzoek toegestuurd.

Na toestemming te hebben gekregen van het onderzoek team, willen we dit graag met jullie delen.

Het onderzoek is gedaan door Manon Lock, onderzoeksassistent strandingsonderzoek zeezoogdieren

Universiteit Utrecht / diergeneeskunde.