Waarom een kleurtje?

Agelopen tijd hebben diverse gestrande zeehonden door een zeehondenwachter een kleurtje gekregen.

In Zuid Holland is dit een gele stip op de rug en in Zeeland krijgen ze een roze stip.

Je zou er dus weleens een op het strand kunnen aantreffen met een kleurtje.

Wat betekent dit?

Het betekent dat een zeehondenwachter, samen met het opvangcentrum hebben besloten om dit dier in de gaten te houden.

Minstens 24 uur en bij verslechtering van de conditie wordt daarna opnieuw overlegd over de dan te nemen maatregelen.

Vaak zijn de gestrande dieren alleen maar vermoeid of hebben ze een onschuldige aandoening die na korte tijd weer uit zichzelf overgaat.

Mocht je er een tegenkomen: melden graag, maar weet dat ze al gezien zijn en worden geobserveerd.

Laat ze in elk geval met rust en hou de hond aan de lijn.