Waarom zie je overal zilverreigers?

Het gaat goed de grote zilverreiger in Nederland. Het aantal groeit en de vogel is niet meer uit het landschap weg te denken. Inmiddels evenaart hij qua aantal de blauwe zilverreiger die we als heel gewoon beschouwen maar dat veertig jaar geleden ook niet was. Positief nieuws dus. De kleine is hier minder aanwezig in de winter, lokale uitzonderingen daargelaten.

Groot en klein zijn met hun spierwitte verenkleed in ons groene en grijze landschap opvallende vogels. Rijdend in de auto vallen ze direct op en geven daardoor mogelijk een vertekening in ons geheugen. Soms stap je de auto uit en dan dazen de witten vlekken nog na in je brein.

Maar hoe zit het met hun camouflage??? Die lijkt er niet te zijn. Moest hier aan denken toen ik langs de snelweg deze kleine zilverreiger ontwaarde in dit veld.