Weer eens een vogel op een paaltje……

Je zou kunnen spreken van een obsessie. De sterke voorkeur om een vogel op een paaltje te fotograferen. Deels ook ingegeven door een aantal fototechnische voordelen. Het stelt makkelijk scherp, het object is verheven boven storende elementen, het isoleert de vogel makkelijk uit zijn omgeving, goed licht etc. Maar ontegenzeggelijk is het zo dat het mij boeit. In de weidegebieden hier op Terschelling leek wel bijna ieder paaltje bezet, hier dan door de tureluur. Voor de vogel natuurlijk puur functioneel. Goede uitkijkpost. Tussen het geweld van de grutto’s en de scholeksters hielden de tureluurs goed stand, deden in aantal niet onder en lieten goed van zich horen. Dat de paaltjes populair waren is goed te zien op de afbeelding hierboven. Menigmaal bescheten, geeft aan dat dit wel een erg mooie of strategisch gelegen paal was.

De tureluurs voelen zich prima thuis in de natte weilanden en zo vlak bij het zilte wad, mooie broedplekken en genoeg voedsel in de omgeving. Het aantal broedparen wordt in Nederland op zo’n 20.000 geschat. In de nazomer trekken de broeders weg naar Spanje en Afrika. In Nederland zien we dan overwinteraars uit IJsland en Engeland en verder doortrekkers uit Scandinavie.

.