Zeehondenwachters gestrand.

Soms kom je als zeehondenwachter op plaatsen waar je alleen met een terreinauto komen kan.

Als je op en dergelijke plek pech krijgt is er niet snel hulp beschikbaar.

Afgelopen week gebeurde dus waar je soms voor vreest.

Een kleine, jonge zeehond lag te rusten op het strand en na overleg was besloten om de plek rond het rustende dier af te zetten met waarschuwingsborden. We hopen dan dat wandelaars afstand bewaren en het dier met rust laten.

Nadat de borden waren geplaatst en we het publiek hadden uitgelegd waarom we dit deden, wilden we weer huiswaarts keren. Helaas!

De startmotor had besloten om de werkzaamheden te staken en dus stond de stoere Strandrover hulpeloos in het losse zand en was dus letterlijk gestrand.

Na wat heen en weer gebeld te hebben is een collega uit Renesse ons snel te hulp geschoten.

Met zijn krachtige 4wheeldrive is de Strandrover weer op gang getrokken en zelfstandig naar huis teruggekeerd.

Dank Leo!