Zeekoet

In de wintermaanden kan je ze af en toe aan onze kust tegenkomen, zwemmend bij de pieren en haveningangen. Meer kans heb je op het strand waar veelvuldig dode exemplaren aanspoelen. Hoe anders is het in de zomermaanden op de Britse eilanden waar dit de meest algemene alkensoort is. Op Handa Island waren ze overduidelijk in de meerderheid. Details vallen dan weg in de massa. Op deze foto, ingezoomd op een kleiner aantal, komt de vogel beter tot zijn recht.

Een opvallend elegant zomerkleed, subtiel in zijn eenvoud. Twee exemplaren hebben een “witte bril” en een witte streep achter het oog. Een onverklaarde variatie in het kleed die bij noordelijker populaties meer voorkomt.