Coming soon: de kolonie van de Kleine Mantelmeeuw

Binnenkort gaan we de schijnwerper richten op de Kleine Mantelmeeuw. Wat veel mensen niet weten is dat de grootste broedkolonie van deze fraaie vogel in Europa zich bevindt op de Maasvlakte. Tussen de olietanks en de opslagloodsen broeden hier jaarlijks ca 25.000 paar kleine mantelmeeuwen, zo’n 25% van het Nederlandse totaal. Deze donker gekleurde tegenhanger van de iets grotere Zilvermeeuw en te onderscheiden van zijn grote broer de Grote Mantelmeeuw door zijn gele poten, broedt sinds begin vorige eeuw in Nederland en de laatste jaren met groot succes. Inmiddels is ons land cruciaal voor deze soort. In de winter nauwelijks hier nog aanwezig, ze zijn dan naar zuidelijker streken vertrokken. Men kan ze makkelijk verwisselen met de Grote Mantelmeeuw, maar die heeft rode poten. Deze laatste is juist aanwezig in de winter en zoekt zomers zijn heil elders om te broeden. Wanneer men ze in voor- en najaar bij elkaar ziet, valt duidelijk het verschil op in grootte.

Maar voor nu: op dit moment zijn deze vogels bezig te nestelen. Gisteren heb ik ze opgezocht op de weg naar de Pistoolhaven op de Maasvlakte. In een desolate , industriele omgeving zaten duizenden van deze meeuwen hun voorbereiding te treffen voor de broedperiode, gewoon in de berm en tussen de loodsen en tanks. De komende weken zal ik er regelmatig te vinden zijn om de vorderingen van hun voortplanting te volgen: “coming soon”. Voor nu wat plaatjes van deze fraaie meeuw in prachtkleed, strak van het testosteron, alle kleuren op zijn fraaist! Wordt vervolgd.