De kliffen van Voorne I

De kust van Voorne bestaat uit duinen, strand en zandbanken. Hier en daar een plaat klei en wat slikken. Zoals aan de gehele Nederlandse kust ontbreken de rotsen. Onze vogels moeten het doen met wat basaltblokken bij de Haringvlietdam en de ingang van de Waterweg. In zee is er verder niets te vinden op 1 uitzondering na: voor de kust van Voorne ter hoogte van de Groene Punt liggen als markant punt in zee de resten van een bunker. Relict uit het verleden, restant van de Atlantikwall, weggezakt in zee door het verschuiven van de kustlijn. Mooi verhaal, voor deze (mannetje) eiders maakt het niet uit, het vormt een ideaal rustpunt in het woelige water op veilige afstand van het strand. Daarnaast zit er rond de bunkerrestanten veel voedsel: mosselen, krabben en zeesterren. Voor hen zijn het de ideale kliffen, ook al is het maar gewapend beton.

De eider is bekend als overwinteraar voor onze kust. Minder bekend is dat er in de Delta ook een zeer beperkt aantal paren broedt ( Maasvlakte, Neeltje Jans en Grevelingen), naast de ca 6000 paren in het Waddengebied. Of deze heren eider ook brave huisvaders zijn laat zich raden: er hangen ook nog wat solitaire exemplaren rond en vrouwtjes ben ik daar niet tegengekomen. Aan het kleed te zien gaat het hier om adulten. Laten we het dan maar houden op hangadulten op de klif.