Kleine zilverreiger betrapt in de Flaauwershaven

In het drooggevallen oude haventje aan de noordrand van de Oosterschelde liep deze Kleine zilverreiger te foerageren, onttrokken aan het oog door de hoge kademuur. Andersom gold dat ook voor de wandelaars die aan zijn oog onttrokken werden. En zo leefden twee werelden die normaal elkaar niet zo verdragen naast elkaar. Vanachter een aanlegpaal kon ik de reiger rustig fotograferen. Vanaf een afstand die niet zo vanzelfsprekend is voor deze schuwe vogel.

Het gaat goed met de reigers, met name de Grote zilverreiger. Ook de Kleine neemt in aantal toe, al gaat dat om een zeer beperkte aantal broedgevallen. In de winter verblijven er een paar honderd in ons land. En nu in de tijd van de trek zijn de aantallen nog groter. Schouwen en de Oosterschelde behoren tot de favoriete plekken, onze achtertuin!