Kleuren van de lente V

Met mijn vorige berichten dreigt het beeld te ontstaan dat je als vogel pas meetelt als je mooie kleuren kunt laten zien, zoniet dan behoor je tot de categorie saai en niet fraai. Om dit te weerleggen laten we nu het licht schijnen op de Krakeend die je hier in de duinen in de meertjes kunt waarnemen. Herinnert u zich nog uw kinderjaren en de kleurdoos?? De felle kleuren waren als eerste op, danwel de punten van die potloden gebroken. Wat resteerde waren de zwarte, grijze en bruine die dan vrijwel ongebruikt op zolder in de vergetelheid raakten. Bij het ontwerp van de Nederlandse vogels is daar anders over gedacht en heeft men de restjes opgemaakt. Met deze grauwe kleuren is een chique vogel met een fraai getekend patroon getoverd waar je U tegen zegt.

Menigeen zal het niet opvallen en het voor de vrouwelijke versie van de wilde eend houden,tot je goed gaat kijken en de verfijnde tekening en de subtiele kleurschakering van dit beestje ontdekt.

Met ca 25.000 broedparen en 70.000 overwinteraars doet de krakeend het goed in Nederland en de aantallen stijgen de laatste decennia alleen maar. Er lijkt een verschuiving gaande te zijn vanuit het Oost-Europa door afname van de geschikte habitat aldaar (Sovon). Let in het veld op de kleine witte spiegel bij mannetje en vrouwtje, de zwarte anaalstreek bij met mannetje en de typisch oranje banen op de snavel bij het vrouwtje. In de vlucht hebben beide een witte onderbuik. Hoezo saai en niet fraai?