Roggen en eikapsels

Als de Natuurklas een les verzorgt op het strand worden we vaak gevraagd om te assisteren.

Een “gekrompen” versie van onze avonturen aanhanger kan dan al voldoende zijn om een bepaald onderwerp uit te lichten.

Deze keer ging de groep onder leiding van juf Marlies en juf Marjolein eikapsels van roggen op naam brengen.

Vooraf hadden we de gevonden eikapsels al geweekt, waardoor ze weer hun ware grootte hadden teruggekregen.

Terwijl het zonnetje de groep vrolijk toelachte werden er 3 soorten roggen gevonden.

Tot slot ook nog even kijken wat er zo al in de branding te vinden was met behulp van een kornet.

Met een aantal leuke weetjes over de kleine platvisjes en de garnalen werd deze leerzame middag afgesloten.

Tot de volgende keer http://denatuurklas.nl/