Grote sterns, jong en oud

Grote sterns op de Maasvlakte

Grote sterns op de Maasvlakte waar ze dagelijks bivakkeren. Na de broedtijd op het nabije Haringvliet schooieren juvenielen en volwassen exemplaren op het meest zuidwestelijke deel. Visdieven, Grote sterns en Dwergsterns zitten vaak in grote aantallen bij elkaar aan de waterlijn van het dynamische strand. Deze groep vliegende Grote sterns bestaat uit juvenielen, te herkennen aan de nog volledig zwarte snavels en het bruin in het kleed, en volwassen exemplaren waar de kop al een deel van het zwart verliest kenmerkend voor het winterkleed.


Passerende zeehond

Op een grauwe windstille middag op het strand van de Maasvlakte wordt de ruimte gevuld met het geschreeuw van een paar honderd grote sterns. Op het zandplaatje voor de kust en op het strand, een grote groep die op het rijke water voor de Maasvlakte is afgekomen om te foerageren. De afstand tot het Haringvliet en de Grevelingen waar zich de grote broedkolonies bevinden is hemelsbreed niet groot. Nu de jongen het nest verlaten hebben neemt het aantal hier sterk toe. Een populaire plek is deze rij palen. Een passerende grijze zeehond kijkt nieuwsgierig toe.