Waar kan ik nog een veilig plekje vinden?

Op de foto is te zien waar deze jonge kegelrob dacht wat rust te vinden…., tegen een transformatiehuisje op een parkeerplaats op de Maasvlakte.

Ongestoord een aantal uren slapen om bij te komen van alle nieuwe ervaringen gedurende de eerste weken van zijn bestaan, dat was het plan.

Deze net verhaarde pup was al eerder gemeld en door ons van een kleurtje voorzien, boven de staart.

Omdat het een gezonde en alerte pup betrof hebben we het dier laten rusten op het strand.

Enkele waarschuwingsbordjes moesten de nieuwsgierige strandgangers en hun honden op afstand houden.

Het is tenslotte normaal gedrag van jonge pups en daarbij hoort het strand ook bij het biotoop van de zeehond.

Aan de vele voetsporen en afdrukken van hondenpoten was echter af te leiden dat niet iedereen het respect heeft kunnen opbrengen om dit dier met rust te laten.

Toen we bij controle het dier de volgende ochtend niet meer aantroffen ontdekten we wel een sleepspoor in het zand.

Het spoor liep verder de duinen in en leek ons te leiden naar de P plaats in het achterland.

Het was even zoeken, maar we hebben het dier gevonden.

Na overleg hebben we de pup naar een veiliger locatie gebracht.