Stormmeeuw verstrikt…

Mirjam heeft al eerder een melding gedaan over een zeehond en had ons telefoon nummer blijkbaar nog.

Vanmorgen vroeg ontdekte ze een stormmeeuw op het Maasvlakte strand die verstrikt zat in een vistuig. Vishaak vast in de bek, draad om de vleugel en het zware lood sleepte het dier moeizaam achter zich aan.

Of wij, van de zeezoogdierenhulp wilden komen helpen omdat een andere hulpdienst niet had gereageerd. Bij dit soort taferelen probeer ik altijd zo snel mogelijk in actie te komen want wij dragen hier duidelijk ook eens stukje verantwoordelijkheid. Net als bij de zeezoogdieren, die in netten verstrikt raken, worden dieren vaak het slachtoffer van menselijke bemoeienissen.

Eenmaal ter plaatse was het nog even zoeken voor we het vistuigslachtoffer aantroffen aan de rand van het water.

Uiteindelijk is het gelukt om het vluchtende dier te vangen en te onderzoeken.

Het grootste probleem was de haak die diep in de snavel vast zat met een weerhaakje. De stormmeeuw, die er niets van begreep, beet fel van zich af. Met enig beleid en geduld konden we het scherpe haakje verwijderen zonder al te grote schade in de snavel.

Het dunne, snijdende draad rondom de vleugel was gelukkig snel los te maken en na enige aarzeling koos de stormmeeuw, verlost van het tuig, het luchtruim.

Dank voor de melding, Mirjam!


Gevaarlijke mix… #sluipvuil

Als je wat beter kijkt naar alle aanspoelsels op de vloedlijn zie je dat er niet alleen natuurlijk materiaal bij zit.

Veel plastic, hengeldraad, schoenen, nylon touw, handschoenen en ook vaak stukken net.

Wat kleurtjes betreft een vrolijk tafereel, maar er schuilt een groot gevaar achter dit kleurrijke palet.

Maar al te vaak treffen we gestrikte slachtoffers aan in ronddrijvende netten.

Veelal jan-van-genten en meeuwen, maar ook regelmatig een zeehond.

De noordse stormvogels die we dood aantreffen nemen we mee voor onderzoek en het is schrikbarend wat er aan hoeveelheden plastic deeltjes in hun magen wordt aangetroffen.

De vrolijke kleurtjes op de vloedlijn betekenen niet voor iedereen een feest!