#Vogelgriep

Afgelopen maanden zijn er al heel wat ganzen en zeevogels het slachtoffer geworden van de nieuwe variant van de vogelgriep.

Ook de laatste weken zien we weer veel dode vogels..

Met name de grote stern en de kokmeeuw hebben nu zwaar te lijden van het virus.

Grote stern

Er zijn dagen dat we tientallen dode vogels op de stranden tegenkomen.

Zelfs de Jan van Genten sterven nu in grote getalen.

Ook lees ik berichten van vissers die veel dode Jan van Genten hebben zien drijven in de Noordzee.

Onderstaand exemplaar lag op het strand van de Maasvlakte en lijkt ook een slachtoffer van dit virus.

Prachtige vogels, jammer weer…