Ogenschijnlijk gezond, maar…..

Tussen een groep jonge zilvermeeuwen hield zich dit exemplaar op dat een niet normaal gedrag vertoonde. Ogenschijnlijk gezond, was er iets afwijkende in de manier van doen dat zich maar bleef herhalen. Voortdurend werd de kop rondgedraaid, gevolgd door draaibewegingen van de hals. Iets wat mensen wel eens doen als ze een stijve nek willen losmaken. Ook was er bij nadere waarneming duidelijk een bobbel in de nek te zien.

Al met al symptomen van de slopende vogelgriep. Na een aantal dagen zijn de dieren zo verzwakt dat ze eraan bezwijken, zelfs dood uit de lucht kunnen vallen. Tragisch gezicht.